Památník Jana Kašpara / Jan Kašpar Memorial
Pardubice - competition

05/2013

 < HONOURABLE MENTION > 

authors: Rudolf Müller, Petr Kadaňka
renders: Stanislav Šimoníček
Základním východiskem pro celkovou koncepci památníku se staly dvě historické skutečnosti, které se dají považovat za nejdůležitější v celém životě Jana Kašpara a v dějinách české aviatiky vůbec. Jedná se zejména o Kašparův první úspěšný let, který uskutečnil dne 16. dubna 1910, kdy proletěl dráhu přibližně 2 km ve výšce 20-25 metrů. Tím druhým milníkem je slavný let z Pardubic do Velké Chuchle dne 13. května 1911, kdy Kašpar překonal vzdálenost 121 km za 92 minut ve výšce asi 800 m. Oba tyto lety podnikl v upraveném letounu, jehož základ tvořil stroj francouzského leteckého konstruktéra Louise Blériota. Uvedené události znamenají počátky českého letectví a z nich také vychází konstrukce památníku. READ MORE ...share this article  Facebook / Twitter / Linked in / Google +