PENZION IV
OPAVA - competition

03/2012

authors: Rudolf Müller, Petr KadaňkaŘešené území se nachází na pomezí dvou typově odlišných urbanistických oblastí - panelové zástavby a lokality rodinných domů a jiné drobnější architektury. Výšková hladina v těsnějším okolí je tak značně nevyrovnaná, nejbližšími objekty jsou sedmipodlažní panelové domy a pětipodlažní deskový bytový dům, šestipodlažní bytový dům obloukovitého tvaru na jižní straně je ve výstavbě. Parcely na severní straně zůstávají prázdné, a je otázkou, kdy budou zastavěny a čím, neboť na ně navazuje dvoupodlažní zástavba rodinných domů, jejíž součástí je nemovitá kulturní památka. READ MORE ...share this article  Facebook / Twitter / Linked in / Google +