NOVY FOTBALOVÝ STADION BAZALY PRO FC BANÍK / New football stadium Bazaly for FC Banik
OSTRAVA - study

02/2012

<|> BANIK <|>

in cooperation with PROJEKTSTUDIO
client: SMK Reality Invest a.s.
authors: David Kotek, Rudolf Müller
cooperation: Oldřich Bajger
renders: Stanislav ŠimoníčekNašim úkolem je navrhnout koncepci stadionu pro zhruba 20.000 lidí, který je situován ve stopě stávajícího stadionu na Bazalech. V konceptu vycházíme ze stávajících urbanistických a sociálních vazeb, navazujeme na ně a posilujeme je tak, aby byly zachovány všechny kvality v soudobém přepisu moderních technologií a bezpečnosti.
Zásadním parametrem návrhu je současná situace stadionu zapuštěného v kopci. My tento stávající determinant posilujeme a zatraktivňujeme. Celý stadion formujeme tak, aby úžasný výhled na Moravskoslezskou metropoli byl fascinujícím pozadím pro drama utkání, her a pořádání akcí. Tribuny mají průběžný ochoz, který zajišťuje výhledy všemi směry. Jak ven, tak dovnitř. Celkový tvar kopíruje navíc siluetu kopce, který takto doplňuje a zbytečně jej nenavyšuje. Stadion má i při své velikosti přiměřené měřítko k okolním objektům a to díky svému zahloubení.READ MORE ...share this article  Facebook / Twitter / Linked in / Google +