ŠKOLA UMĚNÍ / Art school
ÚPICE - competition

11/2011

author: Rudolf MüllerV dnešním světě, i přes internet a mobily, funguje výuka a předávání informací nejlépe stejně jako dávno a to zejména kontaktem s vyučujícím, kamarádem, kamarádkou, kolegou, nebo dotyčnou věcí. Takto jsme schopni získávat relevantní informace, bez šumu, velmi rychle a efektivně. Celý proces je pak založen na vnímání člověka, koncentraci, vůli dívat se kolem sebe, absorbovat a zpracovávat nové vjemy. Stejně tak prostředí, ve kterém se pohybujeme a které i často dovytváříme svou přítomností, má schopnost působit na jedince. READ MORE ...share this article  Facebook / Twitter / Linked in / Google +