NOVÝ FOTBALOVÝ STADION BAZALY PRO FC BANÍK / New football stadium Bazaly for FC Banik

<|> BANIK 2 <|>

09/2012

in cooperation with PROJEKTSTUDIO
authors: David Kotek, Rudolf Müller
cooperation: Oldřich Bajger
renders: Stanislav ŠimoníčekNašim úkolem je navrhnout koncepci stadionu pro zhruba 17.000 lidí, který je situován ve stopě stávajícího stadionu na Bazalech.
V konceptu vycházíme ze stávajících urbanistických a sociálních vazeb, navazujeme na ně a posilujeme je tak, aby byly zachovány všechny kvality v soudobém přepisu moderních technologií a bezpečnosti.
Zásadním parametrem návrhu je současná situace stadionu zapuštěného v kopci. My tento stávající determinant posilujeme a zatraktivňujeme. Celý stadion formujeme tak, aby úžasný výhled na Moravskoslezskou metropoli byl fascinujícím pozadím pro drama utkání, her a pořádání akcí. Tribuny jsou navrženy tak, aby byl částečně zajištěn výhled všemi směry. Jak ven, tak dovnitř. Celkový tvar vychází z koncepce čtyř oddělených tribun, které je možné v budoucnu, při potřebě nárůstu kapacity, propojit a získat tak dalších cca 5000 míst. Stadion má i při své velikosti přiměřené měřítko k okolním objektům.READ MORE ...share this article  Facebook / Twitter / Linked in / Google +