PAMÁTNÍK HOLOCAUSTU / Holocaust memorial
Brno - competition

10/2012

authors: Rudolf Müller, Petr Kadaňka, Milivoj Husák
cooperation: Vendula MarkevičováPřipomínat si okamžiky, které ať už pozitivně či negativně zasáhly do osudů lidí, je nezbytné. Jedním z nich je i utrpení mnoha tisíců židovských a romských obětí rasové nacistické perzekuce v letech 1939 - 1945. Události, které zdaleka překračují lidský rozum. Ačkoliv se to zdá nepochopitelné, faktem zůstává, že se staly. Čas věci mírní, činí je neuvěřitelnými, právě pro absurdnost, rozsah a důslednost, s jakou byly provedeny. Památník, který má dokladovat historickou skutečnost, tak musí činit srozumitelně. Nejde jen o symboliku a odkazy, ale o celkové navození pocitů a obrazů, které nejenže nedají zapomenout na tyto tragické události, ale hlavně nepřipustí snížení intenzity vzpomínek. Protože jedině tak se památník nestane pouze jedním z dalších neživých připomínek nešťastné minulosti, ale ponese v sobě i morální hodnoty pro budoucí obyvatele města. READ MORE ...share this article  Facebook / Twitter / Linked in / Google +