PEVNOST VELKÉ ŠANCE / FORTRESS VELKÉ ŠANCE
Mosty u Jablůnkova - study

12/2015 - ongoing

authors: David Kotek, Rudolf Müller, Martin Křivánek, Petr Kundrat, Dagmar Sitařová
renders: Stanislav ŠimoníčekStudie se zabývá vybudováním turistického zázemí a kultivací bývalého hraničního ochranného opevnění Velké Šance v Mostech u Jablunkova. Historie pevnosti sahá až do 14.století, přičemž v 17.století prošla pevnost významnou barokní přestavbou, kdy její hradby získaly charakteristický hvězdicovitý půdorys. Z kdysi mohutné pevnosti se ale do dnešních dnů dochovaly pouze obezděné valy, zbytky hradeb a terénní náznaky bastionů.
Vytvořením cortenové pochozí lávky, která se vine na terénním valu ve stopě bývalých hradeb, se projekt snaží o zvýraznění hvězdicovitého tvaru opevnění, které je dnes pro návštěvníky již jen obtížně čitelné. Nástup na lávku „Korunová cesta“ je možný po schodech v místě protnutí přístupové Císařské stezky a prostoru opevnění, nebo i rampou. Druhá naučná cesta je zamýšlena po vnějším obvodu hradeb, v bývalém ochranném příkopu. Zde jsou v některých místech dobře patrné pozůstatky zděných hradeb.
V prostorech opevnění se v historii nacházelo několik důležitých staveb (kasárna, dům velitele aj.), které se projekt snaží návštěvníkům připomenout ztvárněním jejich půdorysné stopy ve třech možných variantách. Každá stopa je doplněna informační cedulí, která daný historický objekt blíže popisuje. Areál pevnosti završuje nově navržená cortenová věž - rozhledna, která nabídne návštěvníkům na pevnost pohled z výšky a umožní tak lepší pochopení všech prostorových vazeb. Z rozhledny se také naskytne lepší výhled do krajiny a návštěvník bude moci dohlédnout třeba i k dalším hraničním pevnostem v okolí, které by mohly být do budoucna vizuálně propojeny.
Celý komplex pevnosti Šance doplňuje nové návštěvnické infocentrum situované vně pevnosti u hlavní přístupové cesty. Infocentrum je navrženo jako jednoduchý racionální objekt, který se volně vepisuje do krajiny a formuje tak podél přístupové Císařské stezky novou terénní vlnu. Do okolí je přiznáno pouze svými pohledovými prosklenými a kamennými štíty.
Infocentrum nabízí výstavní prostor, v kterém návštěvník získá základní poznatky o pevnosti Velké Šance. Dále je zde souvenir shop, potřebné sociální zázemí, zázemí pro zaměstnance a příruční sklad.share this article  Facebook / Twitter / Linked in / Google +